Haarlem ‘Versieraad’

HSC presenteert vanaf 2008 het langlopende project ‘Haarlem Versieraad’. De groep laat zich in dit project inspireren door elementen uit het rijke culturele erfgoed van Haarlem.

In het bijzonder door locaties zoals musea, hofjes en bijzondere gebruiksgebouwen. De leden “besnuffelen” de locatie, nemen de collectie of inboedel onder de loep. Ieder lid maakt hierop geïnspireerd een persoonlijk werk, dat gezamenlijk op betreffende locatie gepresenteerd wordt, samen met de oorspronkelijke inspiratiebronnen.

In het najaar van 2007 maakte HSC de tentoonstelling ‘Juweeltjes onder de Grond’ in het Archeologisch Museum Haarlem aan de Grote Markt. Deze expositie, die onderdeel was van de Kunstlijnmanifestatie, trok ruim 2000 bezoekers in drie dagen. Dit grote succes bracht hernieuwde belangstelling, ook onder jongeren, voor de oude bodemschatten die Haarlem rijk is en het auteurssieraad als zodanig.

In de komende jaren wil HSC het hedendaagse sieraad verder inzetten om bijzondere (Haarlemse) culturele instellingen op een andere wijze zichtbaar te maken. Door bestaande collecties opnieuw en vanuit een andere invalshoek te benaderen krijgt de culturele instelling de mogelijkheid hun vaste publiek te verrassen en tegelijk een nieuwe doelgroep aan te spreken. Daarbij krijgt het door hen gekoesterde bestaande cultureel erfgoed een actieve rol in het ontstaansproces van nieuw beeldend werk.

Voor zowel de gastinstelling als de sieraadontwerpers kan er sprake zijn van een vruchtbare kruisbestuiving. Het geeft alle betrokken partijen de kans buiten het eigen kader te treden, de blik te verbreden, en spannende nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

Deel deze pagina op: