BD Natuurlijk Gedragen

Brigit Daamen

IJzer: Limoniet/Dolomiet en Calcium: Calcietkristallen of wel Poikilobasten

Twee “gesteenten” vielen mij op tijdens mijn ronde door het Teylers Museum. De doorsnede van de Limoniet/Dolomiet met zijn gelaagde randen en de wirwar van de ruitvormige en mat grijze Calciumkristallen.

Bij de laatste maakte ik me meteen een voorstelling van deze geometrische vormen in vilt. Vilt kan eenzelfde matte, neutrale uitstraling hebben als de grijze Calcietkristallen met zijn veelheid aan ingesloten zandkorrels. Ik wil een vorm- en materiaal onderzoek doen waarbij ik deze vormen in vilt probeer te vangen.

Bij een doorsnede van de Limoniet/Dolomiet wordt een gelaagdheid van randen zichtbaar. Er zijn interessante vormen en rest-vormen te zien. Deze doorsneden appelleren aan mijn gevoel over binnen- en buiten ruimten. De grens: waar begint het één en waar houdt het ander op. Dit neem ik als uitgangspunt voor mijn sieraden